Tail pulley

ر انتهای سیستم نوار نقاله پولی های انتهایی یا TAIL قرار میگیرند که با توجه به کشش تسمه و گشتاور حاصل از حرکت ، بایستی از استحکام لازم برخوردار باشند. در این مدل پولی ( تایل پولی )نیز همانند بقیه انواع و مدل ها ، از مجموعه یاتاقان و بیرینگ های استاندارد و با کیفیت استفاده میشود تا عملکرد دراز مدت و مطمئن پولی تضمین گردد.

لازم به ذکر است که بطور کل برای همه پروژه ها ، در انتها کلیه مدارک مربوط به ساخت و بازرسی همراه با تمامی گواهینامه های مربوطه به آنالیز مواد ، تست های غیر مخرب ، تنش زدایی ، بالانس ، روکش لاستیک و غیره و همچنین فرم های کنترل ابعاد و جوش و نقشه های AS-BUILT در قالب FINAL BOOK تقدیم کارفرما میگردد.