Drive pulley

درایو پولی یا پولی های محرک در ابتدای نوار نقاله سیستم انتقال مواد قرار گرفته و از یک سمت به موتور یا گیربکس متصل می شوند تا نیروی محرکه لازم برای تسمه نوار نقاله را ایجاد نمایند.

هم محوری دو سمت شافت درام و استفاده از مکانیزم قفل کن های مناسب از فاکتورهای بسیار حساس در ساخت بوده که در طراحی و مونتاژ رعایت میگردد.

جهت بدنه درام ها از لوله استاندارد با سایز ، ضخامت و کیفیت مناسب که با ابعاد درام مطابقت داشته باشد استفاده شده یا با توجه به شرایط کاری از ورق های فولادهای ST-37 یا ST-52 استفاده می گردد .در این شرایط عملیات والس یا رولینگ روی آن انجام و سپس درز طولی آن جوشکاری و به منظور حصول اطمینان از شرایط و کیفیت کار ، جوش طولی انجام شده تحت تست آلتراسونیک (UT) قرار میگردد.