دستگاه نوار پاک کن (Belt Cleaner)

این دستگاه در انتهای نوارنقاله قرار گرفته و وظیفه آن تمیز کردن نوار از مواد میباشد.

در این دستگاه نیز استفاده از متریال مناسب به لحاظ استحکام ، قطعات استاندارد و فنر بندی مناسب و انتخاب لاستیک با جنس و سختی مطلوب در زمان ساخت دارای اهمیت بسزایی در عملکرد قطعه میباشد که همه موارد به دقت توسط این شرکت لحاظ میگردد.