حفاظ پوششی نوار نقاله (Rain cover)

به منظور حفاظت از نوار لاستیکی سیستم انتقال و همچنین حفاظت از مواد بهنگام حمل و جلوگیری از آلودگی محیط ، پیشنهاد میگردد سیستم انتقال مواد با پوشش هایی بعنوان حفاظ ، مجهز گردد تا شرایط جوی بخصوص باران موجب تخریب و آسیب تجهیزات حمل و همینطور مواد نگردد.
شرکت اجزا صنعت سپاهان با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی مناطق و طراحی تجهیزات حمل ، این نوع پوشش ها را در ابعاد و مدل های مختلف با ورق های مرغوب تولید می نماید.